ម៉ឺនុយ
076 367 8779-070 291 536(Telegram)
0

កន្ត្រកទំនិញ

កំពុងដំណើរការ...
ទំព័រដើម>ផលិតផលក្មេង> របស់ប្រើប្រាស់>MST06កំសៀវ ដាំទឹក រក្សាកំដៅអូតូ ដាំពុះ នឹងកំណត់អង្សារក្សាកំដៅតាមតំរូវការ ឆុងទឹកដោះគោកូន/តែ​/កាហ្វេបាន 1.2លីត្រ
MST06កំសៀវ ដាំទឹក រក្សាកំដៅអូតូ ដាំពុះ នឹងកំណត់អង្សារក្សាកំដៅតាមតំរូវការ ឆុងទឹកដោះគោកូន/តែ​/កាហ្វេបាន 1.2លីត្រ

MST06កំសៀវ ដាំទឹក រក្សាកំដៅអូតូ ដាំពុះ នឹងកំណត់អង្សារក្សាកំដៅតាមតំរូវការ ឆុងទឹកដោះគោកូន/តែ​/កាហ្វេបាន 1.2លីត្រ

26.00 $
ពណ៌

ថតចម្លងនិងចែកចាយតំណភ្ជាប់នៅលើបណ្តាញសង្គមដើម្បីផ្ញើទៅមិត្តរបស់អ្នក。

ថតចម្លង
បន្ថែមទៅក្នុងកន្រ្តកទំនិញជោគជ័យ
MST06កំសៀវ ដាំទឹក រក្សាកំដៅអូតូ ដាំពុះ នឹងកំណត់អង្សារក្សាកំដៅតាមតំរូវការ ឆុងទឹកដោះគោកូន/តែ​/កាហ្វេបាន 1.2លីត្រ
color:red,size:xxl
    • ឈ្មោះផលិតផល: MST06កំសៀវ ដាំទឹក រក្សាកំដៅអូតូ ដាំពុះ នឹងកំណត់អង្សារក្សាកំដៅតាមតំរូវការ ឆុងទឹកដោះគោកូន/តែ​/កាហ្វេបាន 1.2លីត្រ
    • លេខផលិតផល: 9963628
    • ទម្ងន់: 0.0111 kg = 0.0245 lb = 0.3915 oz
    • ប្រភេទ: ផលិតផលក្មេង > របស់ប្រើប្រាស់
    • កាលបរិច្ឆេទបង្កើត: 2021-12-30

s