ម៉ឺនុយ
076 367 8779-070 291 536(Telegram)
0

កន្ត្រកទំនិញ

កំពុងដំណើរការ...
ទំព័រដើម>ផលិតផលក្មេង>រទេះរៀនដើរ>518Jរទេះរៀនដើរ មានភ្លេងភ្លើង ក្រណាត់ទ្រជើង បត់ តោងដើរ សារ៉េខ្ពស់ទាបនិងល្បឿនបាន អង្គុយហូបបាយបាន ថែមកម្រាលសង់ផ្ទះមួយ
518Jរទេះរៀនដើរ មានភ្លេងភ្លើង ក្រណាត់ទ្រជើង បត់ តោងដើរ សារ៉េខ្ពស់ទាបនិងល្បឿនបាន អង្គុយហូបបាយបាន ថែមកម្រាលសង់ផ្ទះមួយ

518Jរទេះរៀនដើរ មានភ្លេងភ្លើង ក្រណាត់ទ្រជើង បត់ តោងដើរ សារ៉េខ្ពស់ទាបនិងល្បឿនបាន អង្គុយហូបបាយបាន ថែមកម្រាលសង់ផ្ទះមួយ

38.00 $

ថតចម្លងនិងចែកចាយតំណភ្ជាប់នៅលើបណ្តាញសង្គមដើម្បីផ្ញើទៅមិត្តរបស់អ្នក。

ថតចម្លង
បន្ថែមទៅក្នុងកន្រ្តកទំនិញជោគជ័យ
518Jរទេះរៀនដើរ មានភ្លេងភ្លើង ក្រណាត់ទ្រជើង បត់ តោងដើរ សារ៉េខ្ពស់ទាបនិងល្បឿនបាន អង្គុយហូបបាយបាន ថែមកម្រាលសង់ផ្ទះមួយ
color:red,size:xxl
    • ឈ្មោះផលិតផល: 518Jរទេះរៀនដើរ មានភ្លេងភ្លើង ក្រណាត់ទ្រជើង បត់ តោងដើរ សារ៉េខ្ពស់ទាបនិងល្បឿនបាន អង្គុយហូបបាយបាន ថែមកម្រាលសង់ផ្ទះមួយ
    • លេខផលិតផល: 1195
    • ទម្ងន់: 0 kg = 0.0000 lb = 0.0000 oz
    • ប្រភេទ: ផលិតផលក្មេង > រទេះរៀនដើរ
    • កាលបរិច្ឆេទបង្កើត: 2024-05-29

s